Thu 09/30/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hall HS 3:45p 5:45p  SHS Freshman Game Hall   JL 
 Fri 10/01/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hall HS 7:00p 9:00p  SHS Varsity Game Hall   JL 
 Sat 10/02/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hall HS 9:30a 11:30a  SHS JV Game Hall   JL